De reclames op televisie of in de winkel zijn verleidelijk maar helaas meestal misleidend. Er zijn ontzettend veel skincare producten op de markt, waardoor het lastig kan zijn om te weten welke producten geschikt zijn voor jouw huid. Door de talloze merken, aanbiedingen en producten is het begrijpelijk dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.  Om goed te kunnen begrijpen wat er nou eigenlijk in de producten zit die je aanschaft is het belangrijk om het verschil te herkennen tussen actieve ingrediënten en hulpstoffen. 

Wanneer je opzoek gaat naar een geschikt product tegen onzuiverheden, kan het goed zijn dat je iets vindt met salicylzuur erin. Dit is zeker een goed actief ingrediënt om onzuiverheden tegen te gaan. Maar in de meeste producten zijn ook hulpstoffen in verwerkt.  Hulpstoffen zijn middelen die nodig zijn voor de productie maar geen onderdeel zijn van de actieve werking van het product. Het verschil tussen grond- en hulpstoffen wordt gemaakt aan de hand van de aanwezigheid van de stof in het (eindproduct).

Actieve ingrediënten zijn de werkzame stoffen die verantwoordelijk zijn voor de werking van een product. Voor ieder huidprobleem of huidtype zijn andere ingrediënten nodig. 

Het verschil


Laagwaardige producten: 

 • Bevat een grote hoeveelheid aan hulpstoffen, zoals parfum
 • Lage concentraties actieve ingrediënten
 • Werkt oppervlakkig op de huid
 • Verkrijgbaar in een drogisterij, schoonheidssalon of een cosmeticawinkel.

 

Hoogwaardige producten: 

 • Niet of nauwelijks parfum bevattend. Dit geldt tevens ook voor parabenen en conserveringsmiddelen
 • Hoge concentraties aan actieve ingrediënten
 • Zichtbare huidverbetering
 • Werkt in op de diepere huidlagen
 • Verkrijgbaar in een kliniek/praktijk waar huidtherapeuten en/of artsen werkzaam zijn.

 

Hoe lees je de ingrediënten op de achterkant van een product?

De ingrediënten staan in de volgorde van hoeveelheid. Vaak is het eerste ingrediënt water. Alles wat direct na water wordt vermeld, zit dus in relatief grote hoeveelheden in het product. Van de ingrediënten aan het eind van het lijstje zit vrijwel maar heel weinig in het product.

Natuurlijke producten bevatten oliën, kruidenextracten en natuurlijke verzachtende middelen. Denk hierbij aan Sheaboter, aloë vera, panthenol, antioxidanten en haver. Natuurlijke producten bevatten ook alcohol, dat in kleine concentraties als conserveermiddel werkt. 

 

Laat je adviseren door een professional 

Doordat kwalitatieve skincare een hoog percentage actieve ingrediënten bevatten en gericht zijn op specifieke huidproblemen is het verstandig om je goed te laten adviseren wanneer je dit wilt gaan gebruiken. Het kan namelijk zo zijn dat jouw huid gevoelig kan reageren op bepaalde ingrediënten.
Een professionele huidtherapeut kan jou het beste advies geven over welke ingrediënten en passende producten geschikt zijn voor jouw huid. 

Kom gerust eens langs voor passend huidadvies of neem een kijkje op onze website!

 

 

 

 

English:

 

Product differences – The most common errors when purchasing products 

 

The advertisements on television or in the store are tempting but unfortunately usually misleading. There are a lot of skincare products on the market, so it can be difficult to know which products are suitable for your skin. Because of the countless brands, offers and products, it is understandable that sometimes you can be a bit overwhelmed. In order to understand what is actually in the products you purchase, it is important to recognize the difference between active ingredients and excipients. 

When you are looking for a suitable product against impurities, it may well be that you find something with salicylic acid in it. This is certainly a good active ingredient to combat impurities. But most products also contain excipients. Excipients are agents that are necessary for production but are not part of the active action of the product. The difference between raw and auxiliary materials is made on the basis of the presence of the substance in the (final product). 

Active ingredients are the active substances that are responsible for the action of a product. For every skin problem or skin type, different ingredients are needed. 

 

The difference 

 

Low-grade products: 

– Contains a large amount of excipients, such as perfume 

– Low concentrations of active ingredients 

– Works superficially on the skin 

– Available in a drugstore, beauty salon or a cosmetics store. 

 

 

High-quality products: 

– Containing little or no perfume. This also applies to parabens and preservatives. 

– High concentrations of active ingredients 

– Visible skin improvement 

– Acts on the deeper skin layers 

– Available in a clinic/practice where skin therapists and/or doctors work. 

 

How do you read the ingredients on the back of a product? 

The ingredients are in the order of quantity. Often the first ingredient is water. Everything that is mentioned immediately after water is therefore in relatively large quantities in the product. The ingredients at the end of the list are usually represented less. 

Natural products contain oils, herbal extracts and natural emollients. Think of Shea butter, aloe vera, panthenol, antioxidants and oats. Natural products also contain alcohol, which acts as a preservative in small concentrations. 

 

Get advice from a professional 

Because high-quality skincare contains a high percentage of active ingredients and is aimed at specific skin problems, it is wise to get good advice on whether you want to use this. It is possible that your skin can react sensitively to certain ingredients. 

A professional skin therapist can give you the best advice on which ingredients and appropriate products are suitable for your home. 

Feel free to come by for appropriate skin advice or take a look at our website! 

 

 

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegGa terug naar de winkel